icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Trotan i gang i nye lokaler på Torgård

 

                                                                              Gunhild Opland, daglig leder

Trotan har nå flyttet fra "Siemens - området" på Sluppen,  til en skreddersydd ny fabrikkbygning på Torgård, på Heimdal noen kilometer sør for Trondheim. Der har de moderne lokaliteter med fokus på en strømlinjeutformet logistikk- og produksjonsprosess med best mulig produksjonsflyt. De produserer tavler for strømforskyning og automasjon, nettstasjoner og linjebrytere. Bedriften har de siste årene gjort mange tilpasninger ved hjelp av arbeidsverktøyet LEAN, og er stadig på jakt etter automatikk som kan gjøre produksjonen mer effektiv for å gjøre seg konkurransedyktige i markedet. Vi ønsker Trotan lykke til i nye lokaler!

Kurs i regulering av motordrifter

Vår samarbeidspartner, IFEA region midt inviterer til kurs i "regulerte motordrifter".

 

Kurset vil ta for seg prosjektering og anvendelse av regulerte motordrifter, og gi en grundig innføring i hvilke muligheter som finnes, eventuelle fordeler og ulemper, samt mulige fallgruver. Kurset dekker et bredt spekter av temaer rundt elektriske motordrifter, så som tilgjengelig teknologi og løsninger, grunnleggende kriterier for dimensjonering og valg av utstyr, samt også utstyr for Ex-områder. Kurset er både teoretisk og praktisk orientert, og har som målsetting at deltakerne skal kunne velge riktig løsning til en gitt anvendelse.

 

Kurset finner sted i Trondheim i september, info om kuset og påmeldingsmuligheter finner du her: http://www.ifea.no/aktivitetskalender/?id=322&tab=omtale