icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Kjeldsberg Kaffebrenneri

Maskin for automatisk fylling av kaffeposerKjeldsberg kaffebrenneri er en produksjonsbedrift lokalisert på Nedre Elvehavn i Trondheim. Produksjonen består i bearbeiding av kaffebønner, først med blanding og brenning, videre med kverning og pakking. Prosessene er automatiserte med utstyr fra forskjellige leverandører, forteller teknisk leder Kaffeposer på løpende båndTerje Skjærbusdal.

Mye av utstyret er tysk, men vi har også Peterson pakkemaskiner, PackTech. Noe av vedlikeholdet tar vi selv, men vi benytter oss også av tjenesteytere i nærområdet som Nyhavna Mek Verksted, Rekvisitt, og PachTeck service. Vi driver nå med modernisering av silostyringer med hjelp fra Trondheims firmaet VisionTech. Tidligere har vi styrt flere siloer sammen, men nå legger vi opp til enkeltvis styring, dette gir flere muligheter avslutter Skjærbusdal.Automatisk pakking av poser i esker

Kaffeesker på vei til palleteringSe animasjon fra livet på brenneriet her:

http://www.kjeldsberg.no/Kaffe/Om-brenneriet/Livet-pa-brenneriet/