icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Seminar hos Nidar AS

Arena Automasjon inviterte 23/6-10 til et seminar hos Nidar AS i Trondheim hvor over 25 deltakere fra næringslivet i Midt Norge møtte opp. Styringsgruppeleder Einar Hjorthol innledet seminaret med å snakke om veien videre for nettverket og om vår målsetting om å etablere en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering.

Han fortalte også at Arena Automasjon skifter navn til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge, et navneskifte som fikk positiv respons fra flere av deltakerne. En konsulent og en prosjektleder er engasjert og hjemmeside er under utvikling. I tillegg er studietur og seminar til høsten under planlegging.

Seminaret fortsatte med Robert Hjelmstad, vedlikeholdssjef hos Nidar, som presenterte bedriften og snakket om deres automatiseringsløsninger og behov sammen med Edmund Knutsen fra leverandøren VisionTech.

SINTEF og HiST presenterte deretter mulighetene for samarbeid med industrien og deres faglige rettede aktiviteter innen automatisering. Seminaret avsluttet med en spennende omvisning i fabrikken.