icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Stjørdal-roboter knuser kineserne

Adresseavisen skriver lørdag 3. juli 2010 at Microplast vant en viktig leveranse til Glen Dimplex i konkurranse med kinesiske selskap. Automatiseringsnettverket i Midt-Norge blir nevnt som et viktig redskap for å øke konkurransekraften hos bedrifter som er mer eller mindre avhengige av automatisering i sin produksjon.

Lenke til nyhetssak