icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Introduksjonskurs i maskinsikkerhet - bedriften Glava

Teknisk sjef Helge Bakken introduserte temaet med et innblikk i Glavas fabrikkanlegg på Stjørdal. Fabrikken produserer glassull, et velkjent isolasjonsmateriale for bruk i bygninger, samt Isolitt et isoporprodukt til samme formål. Fabrikken på Stjørdal kjører døgnkontinuerlig drift, og smelteovnen har ikke vært stoppet på over 15 år. Produksjonen er høyt automatisert, slik at gjennom fabrikken er produktet er fysisk urørt av mennesker.
 
Fabrikken kan vise til høy utnyttelsesgrad med en oppetid på 97-98 %.Konsernet Glava har høy fokus på maskinsikkerhet og har med årene bygd opp trygge fabrikker med høy sikkerhetsgrad. Over 1000 dager siden siste skade med fravær sier noe om dette. Glava har en egen teknisk avdeling, Askim Mek Verksted, hvor mye av maskin utviklingen skjer. At de ble tildelt automatiseringsprisen i -08 sier noe om nivået!
 
 

Bedriftsbesøk hos Trotan

TavlemontasjeFirmaet Trotan har fokus på å skape energiløsninger. Trotan er store på produksjon av strømforsynings- og styretavler til elektrisk infrastruktur og kraftverk, industri, olje & gass, skip og installasjon. I tillegg er bedriften en betydelig aktør innen produksjon av nettstasjoner og brytere for høyspentdistribusjon. De er samlokalisert med Siemens på Sluppen i Trondheim. Her er det et stort sterkstrøms fagmiljø under samme tak. Trotans 40 ansatte har automatisering i fokus, og tilbyr kundespesifikke løsninger i sine leveranser forteller leder for innkjøp og logistikk, Lene Smistad.
 
Høyspentbrytere