icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Videre aktivitet i nettverket

Undersøkelsen blant medlemsbedriftene gjennomført i jan 2012 sier at medlemsbedriftene ønsker:
 
1.    35 % faglige seminarer & kurs
2.    27 % bedriftsbesøk og nettverksbygging
3.    18 % fagturer
 

Vi arbeider imot minst 1 seminar vår og høst, samt 1 fagtur i løpet av året. Maskinsikkerhet kan være et tema for seminar eller et kortvarig kurs - det arbeides nå med et slikt kurs, planlagt i mars hos Glava AS, Stjørdal. 

Er du og din bedrift nyskjerrig på hav det innebærer å være medlemsbedrift i nettverket - nøl ikke med å ta kontakt.

Bedriftsbesøk hos Norsk Protein

Fabrikksjef Augdal ved det skjermbaserte styresystemetNorsk Protein er en prosessbedrift med 12 ansatte lokalisert ved sjøen i Mosvik kommune. Bedriften arbeider i destruksjonsbransjen, med optimalisering av verdien i proteinråstoffet i slakteavfall. Ved hjelp av en moderne prosessfabrikk gjennvinnes sluttproduktene kjøttbeinmel og fett. Nå i 2011 tok de imot 35000 tonn slakteriavfall, som ble omdannet til 4500 tonn fett og 8500 tonn mel. Norsk Protein er et steriliseringsanlegg, hvor råvaren blir trykk – kokt ved 134 grader i 20 minutter.
Fabrikken styres av skjermbasert styresystem basert på Siemens PLS slik at en operatør kan med dette styresystemet kjøre 95 % av fabrikken alene. Styresystemet er levert av det danske firmaet Grene Elektro, men fabrikken benytter også lokale firmaer ved behov. Vi har stadig fokus på automatisering og effektivitet og styresystemet er utvidbart ved neste modernisering forteller fabrikksjef Terje Augdal.
Blodseparator