icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Fossli og Prosessteknikk

Fylling av sekkerBedriften Fossli AS er lokalisert på Frosta og produserer torv og jordprodukter i stor stil. De har to produksjonslinjer for sekkfylling av produktene, en for jordprodukter og en for forprodukter. Maskinene er reseptstyrt og kan kjøre produkter av ulik kvalitet. Produksjonslinjene er fullautomatisert med automatisk sekkfylling og palletering. Pallene blir også automatisk emballert etter palletering, her går det sannelig på løpende bånd!
 
Arnstein Jonassen i Prosessteknikk
 
 

 

Bedriftsbesøk hos Leksvik Industrimekanikk

Helge Aanonli og Robert Tømmerdal i Leksvik IndustrimekanikkMed starthjelp fra Oras ble Leksvik Industrimekanikk startet høsten 2011. Firmaet som er en avlegger fra vedlikeholdsavdelingen til armaturprodusenten Oras tilbyr sine tjenester i hovedsak til industrien i nærområdet, men vi holder nå på med en maskin som straks ferdigstilles med adresse Finland, forteller Helge Aanonli.