Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Miniseminar hos Autronica

Skrevet av Jonas Hagerup.

20141013 150526Autronica Fire and Security (AFS) har vært lokalisert i Trondheim siden 1957. 450 ansatte arbeider nå i sentrale lokaler på Lade, der produseres det brannvarslingsutstyr i et assortert utvalg. Automatiseringsgraden er høy, og målene saftige forteller avdelingsleder Arild
Hassel.

Autronica har de siste årene hatt mange suksessfulle prosjekter i samarbeid med ingeniørstudenter fra HiST, der fabrikasjonsutstyret er blitt ombygd og fullautomatisert. Et av de videre målene handler nettopp om dette, i utviklingen av den nye generasjonen detektorer er målet at disse produseres her i Trondheim, "uten menneskehånd" i en prosess så fullautomatisert som mulig.

20141013 150800Bedriften har også et fruktbart samarbeid med SiNTEF kalt PARABEL. Der er målsettingen økt omsetning, reduserte produksjonskostnader og ikke minst korte ned "time -to - market"

En oversikt over tidligere utførte bacheloroppgaver fra studenter på HiST fins her: Bacheloroppgaven

20141013 150745