Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Seminar og bedriftsbesøk hos Glava Stjørdal

Skrevet av Jonas Hagerup.

Glava har nå startet glassullproduksjon på ny produksjonslinje ved fabrikken på Stjørdal. Omfattende ombygginger gir resultater i høy oppetid, svært energieffektive løsninger og gunstige HMS løsninger samt ikke minst en betydelig økning i glassullproduksjonen. Automatiseringsnettverket var sammen med IFEA region Trøndelag heldige å få en omvisning i lokalitetene samt innføring i Glavas høyteknologiske løsninger på Stjørdal. De har selv utarbeidet løsninger som stiller fabrikken fremst i køen når det gjelder enøk, konkurransekraft og kvalitet.

20150416 161146