Fossli AS

fossli asHovedprodukt er produksjon av torvtak hvor vi kan levere ferdige torvtak som grønnt dekke, eller torvtak som løsvare rett på tak med våre spesialbiler. Vi leverer også blomsterjord og veksttorv, primært til yrkesdyrkere, hagesentre og dagligvare, samt smågristorv og andre torvbaserte tilskuddsfór.

Tilleggsinformasjon

  • Bedrift:: Fossli AS
  • Adresse:: Frosta
  • Postnr:: 7633
  • Kontaktperson:: Armand Fossli
  • Telefon:: 913 42 391