Norsk Protein AS

norsk proteinNorsk Protein avdeling Mosvik, er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler vi dette til kjøttbeinmel og animalsk fett.

Tilleggsinformasjon

  • Bedrift:: Norsk Protein AS
  • Adresse:: Mosvik
  • Postnr:: 7690
  • Kontaktperson:: Terje Augdal
  • Telefon:: 74 06 45 80