icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Ny medlemsbedrift fra Namsos

Vendehjul for kabel

Nexans er en av verdens ledende kabelprodusenter med energi som ett av sine kjerneområder. De tilbyr et omfattende sortiment av kabler og kablingsløsninger. Konsernet er også en global aktør innenfor kraftoverføring og -distribusjon. Nexans henvender seg til et bredt spekter av markedssegmenter: fra kraft - og telekommunikasjonsnettverk til energiressurser, eksempelvis: vindturbiner, solenergi, olje og gass, gruvedrift, samt transport (skipsbygging, luft- og romfart, bilindustri, automasjon, jernbane osv.)

Bedriftsbesøk hos Sandvik Teeness AS

SilentToolsSandvik Teeness er lokalisert i flotte lokaler på Ranheim. Bedriften har 116 ansatte og produserer vibrasjonsdempede verktøy med verdensmarkedet som kundeområde.

98 % av vår produksjon går til utlandet, mest oversjøiske kunder forteller prosessutviklingsingeniør, Olav Bjørngaard.