icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Sandvik Teeness AS

SilentToolsSandvik Teeness er lokalisert i flotte lokaler på Ranheim. Bedriften har 116 ansatte og produserer vibrasjonsdempede verktøy med verdensmarkedet som kundeområde.

98 % av vår produksjon går til utlandet, mest oversjøiske kunder forteller prosessutviklingsingeniør, Olav Bjørngaard.

Bedriftsbesøk hos Moelven Van Severen

vanSeveren Sagbruket Moelven Van Severen er ett av Moelven Woods kombibruk med både sagbruk og høvleri.

De er lokalisert i Namsos, og sammen med bedriften Nexans, er det nå to nye medlemsbedrifter i nettverket som representerer Namdalen.