icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Leksvik Industrimekanikk

Helge Aanonli og Robert Tømmerdal i Leksvik IndustrimekanikkMed starthjelp fra Oras ble Leksvik Industrimekanikk startet høsten 2011. Firmaet som er en avlegger fra vedlikeholdsavdelingen til armaturprodusenten Oras tilbyr sine tjenester i hovedsak til industrien i nærområdet, men vi holder nå på med en maskin som straks ferdigstilles med adresse Finland, forteller Helge Aanonli.

Bedriftsbesøk hos Vitec

 

Bjørnbakk med sveiser som er testetVitec er lokalisert i Verdal industripark, nært opp i mot Kværner (tidligere Aker).  De tilbyr blandt annet sveisetekniske tjenester, eksempelvis sveisekontroll (NDT: ikke destruktiv prøving), oppmåling og sveiseopplæring. Bedriften har moderne utstyr og er svært utviklingsorientert forteller daglig leder Bjarne Bjørnbakk. Vi kan analysere sveisingen, avdekke mulige årsaker til sveiseproblemer og gi råd omkring sveising og dimensjonering.

Per Kristian Tangvold foran sveisebåsene