icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Tur til Norske Skog

PM3Nesten 30 påmeldte deltok da vår samarbeidspartner IFEA gjennomførte bedriftsbesøk hos Norske Skog Skogn 18. april.

Papirindustrien har vært helt toneangivende innen automatiseringsløsninger i flere ti-år.En papirmaskin skal akselereres opp i skyhøy hastighet, og for å få dette til må alle komponenter spille tett sammen og ikke minst helt synkront. Som en manuel prosess er dette rett og slett umulig! Norske Skog Skogn, som er selve flaggskipet innen avisproduksjonen, har derfor over de senere år investert i

moderne og høyteknologiske produksjonsløsninger for å møte tidens høye krav til effektivitet og logistikk.

Pm3

 


 

 

 

 

 

 

 

ReturfiberFakta om Norske Skog Skogn: Norske Skog Skogn er blant de største produsentene av avispapir i Europa. Med 450 ansatte, en produksjonskapasitet på 590000 tonn pr år og en eksportandel på 87%.Ved hjelp av fornybare ressurser, elektrisk kraft og vann, foredler Norske Skog Skogn grantømmer og returpapir til et kvalitetsprodukt som brukes over hele verden. Ringvirkningene av bedriften er store. For hver arbeidsplass på Fiborgtangen skapes det mer enn to arbeidsplasser hos våre leverandører og i servicenæringene i Midt-Norge, hovedsaklig innenfor skogbruk og transport.

Returfiberanlegget

Introduksjonskurs i maskinsikkerhet - bedriften Glava

Teknisk sjef Helge Bakken introduserte temaet med et innblikk i Glavas fabrikkanlegg på Stjørdal. Fabrikken produserer glassull, et velkjent isolasjonsmateriale for bruk i bygninger, samt Isolitt et isoporprodukt til samme formål. Fabrikken på Stjørdal kjører døgnkontinuerlig drift, og smelteovnen har ikke vært stoppet på over 15 år. Produksjonen er høyt automatisert, slik at gjennom fabrikken er produktet er fysisk urørt av mennesker.
 
Fabrikken kan vise til høy utnyttelsesgrad med en oppetid på 97-98 %.Konsernet Glava har høy fokus på maskinsikkerhet og har med årene bygd opp trygge fabrikker med høy sikkerhetsgrad. Over 1000 dager siden siste skade med fravær sier noe om dette. Glava har en egen teknisk avdeling, Askim Mek Verksted, hvor mye av maskin utviklingen skjer. At de ble tildelt automatiseringsprisen i -08 sier noe om nivået!