icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Vitec

 

Bjørnbakk med sveiser som er testetVitec er lokalisert i Verdal industripark, nært opp i mot Kværner (tidligere Aker).  De tilbyr blandt annet sveisetekniske tjenester, eksempelvis sveisekontroll (NDT: ikke destruktiv prøving), oppmåling og sveiseopplæring. Bedriften har moderne utstyr og er svært utviklingsorientert forteller daglig leder Bjarne Bjørnbakk. Vi kan analysere sveisingen, avdekke mulige årsaker til sveiseproblemer og gi råd omkring sveising og dimensjonering.

Per Kristian Tangvold foran sveisebåsene

Tur til Norske Skog

PM3Nesten 30 påmeldte deltok da vår samarbeidspartner IFEA gjennomførte bedriftsbesøk hos Norske Skog Skogn 18. april.

Papirindustrien har vært helt toneangivende innen automatiseringsløsninger i flere ti-år.En papirmaskin skal akselereres opp i skyhøy hastighet, og for å få dette til må alle komponenter spille tett sammen og ikke minst helt synkront. Som en manuel prosess er dette rett og slett umulig! Norske Skog Skogn, som er selve flaggskipet innen avisproduksjonen, har derfor over de senere år investert i

moderne og høyteknologiske produksjonsløsninger for å møte tidens høye krav til effektivitet og logistikk.

Pm3

 


 

 

 

 

 

 

 

ReturfiberFakta om Norske Skog Skogn: Norske Skog Skogn er blant de største produsentene av avispapir i Europa. Med 450 ansatte, en produksjonskapasitet på 590000 tonn pr år og en eksportandel på 87%.Ved hjelp av fornybare ressurser, elektrisk kraft og vann, foredler Norske Skog Skogn grantømmer og returpapir til et kvalitetsprodukt som brukes over hele verden. Ringvirkningene av bedriften er store. For hver arbeidsplass på Fiborgtangen skapes det mer enn to arbeidsplasser hos våre leverandører og i servicenæringene i Midt-Norge, hovedsaklig innenfor skogbruk og transport.

Returfiberanlegget