icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Trotan

TavlemontasjeFirmaet Trotan har fokus på å skape energiløsninger. Trotan er store på produksjon av strømforsynings- og styretavler til elektrisk infrastruktur og kraftverk, industri, olje & gass, skip og installasjon. I tillegg er bedriften en betydelig aktør innen produksjon av nettstasjoner og brytere for høyspentdistribusjon. De er samlokalisert med Siemens på Sluppen i Trondheim. Her er det et stort sterkstrøms fagmiljø under samme tak. Trotans 40 ansatte har automatisering i fokus, og tilbyr kundespesifikke løsninger i sine leveranser forteller leder for innkjøp og logistikk, Lene Smistad.
 
Høyspentbrytere
 

Videre aktivitet i nettverket

Undersøkelsen blant medlemsbedriftene gjennomført i jan 2012 sier at medlemsbedriftene ønsker:
 
1.    35 % faglige seminarer & kurs
2.    27 % bedriftsbesøk og nettverksbygging
3.    18 % fagturer
 

Vi arbeider imot minst 1 seminar vår og høst, samt 1 fagtur i løpet av året. Maskinsikkerhet kan være et tema for seminar eller et kortvarig kurs - det arbeides nå med et slikt kurs, planlagt i mars hos Glava AS, Stjørdal. 

Er du og din bedrift nyskjerrig på hav det innebærer å være medlemsbedrift i nettverket - nøl ikke med å ta kontakt.