icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Vision seminar

Tordivel35 interesserte deltok på nettverkets visionseminar i flotte lokaler hos Maskon på Stjørdal. Thor Vollset åpnet ballet, og presenterte sin bedrift Tordivel. Vollsets firma har drevet med maskinsyn (Vision) siden 1996, og har utviklet flere datasystemer for automatisk optisk inspeksjon av alt fra fiskeegg til langrennsski. Utplukking av produkter med feil og mangler går i et forrykende tempo, og utkonkurrerer selv den mest effektive samlebåndsarbeider.
Ottar Bakås fra SINTEF presenterte NCE Instrumentation (NCEI). NCEI består av en klynge høyteknologibedrifter med ekspertise innen instrumentering. NCEI driver verdiskapning gjennom samhandling, kompetanseheving og profilering. Hver uke arrangerer de frokostmøter på Pirsenteret i Trondheim, hvor det utveksles erfaringer og visittkort. «Møt opp for en spennende start på dagen,» er oppfordringen fra Bakås.
Maskon prosjekterer, konstruerer og produserer løsninger for automatisering av industrien. Daglig leder Jon Anders Leikvoll fortalte at den 20 mann store bedriften allerede i 2001 opprettet den første samarbeidsavtalen med Tordivel, og bruker maskinsyn der det er mulig - og det er til mye! Vision er kommet for å bli og utvlikningen av utstyr og muligheter skjer raskt.
Ivrige interreserte - demokjøring rognsortererSeminaret ble avrundet med en tur ut på Maskons verksted, der vi fikk demonstrasjon av
Rognsortering i stor hastighet
 
 
 
 
 
en rognsorteringsmaskin i arbeid. Maskinen sorterer inntil 40000 rogn i timen. 50 sekunders maskintid kan erstatte 1 times manuelt arbeid. Og med pinlig nøyaktighet! Ved hjelp av visionsteknologi kan maskinen effektivt skille mellom ubefruktet, døde og perfekte egg i enrasende fart.
sortert i tre sjateringer
Har du ønsker og tips til seminarinnhold og aktiviteter -ta kontakt! 
 
 

Ny leder i nettverkets styringsgruppe

Einar M. Hjorthol, her fra et foredrag hos PlastforumEinar M. Hjorthol tidligere adm.dir. hos Microplast, nå dekan i avdeling for teknologi hos HiST går av som leder for Automatiseringsnettverkets styringsgruppe - ny leder er Børge Beisvåg, mangeårig medlem av nettverkets styringsgruppe og prosjektleder i Trondheimsregionens næringsforening.Børge Beisvåg