icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Opplæring og kurs

VG3 automatiseringMange bedrifter har stadige behov for å utdanne sine ansatte. Utviklingen i næringslivet gjør at dette er en nødvendighet, mange i nettverket etterspør mulighetene til.
Stjørdal Ressurs har de siste to vintrene kjørt et utdanningsløp som voksenopplæring i automatiseringsfaget, med avsluttende eksamen i mai 2011. De fleste av elevene har fagbrev og fagutdanning i andre fag, og ønsker å ta fagbrev som automatiker. Opplæringen har blitt gjennomført ved siden av full jobb, og bedriftene som er representert er Maskon, Spis Gilstad, Røra Bakeri og Norske Skog.

Medlemsbedrifter

Listen over medlemsbedrifter er nå oppdatert. Er du og din bedrift nysgjerrige på å bli medlem i nettverket, ta gjerne kontakt med oss for en prat om dette.