icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Speed-dating koblet industri og FoU

Ingrid Schølberg SINTEF, Edmund Knutsen VisionTechEt 30 talls personer deltok da Automatiseringsnettverket i Midt-Norge arrangerte speed-dating for industri og FoU på Rosenborg Arena. Formålet var å få flere virksomheter til å ta i bruk FoU kompetanse i utviklingsprosjekter.
 
 Her ble nye kontakter etablert og gamle forestillinger om lite interessante bedrifter og vanskelig tilgjengelige forskere effektivt revet ned. - Dette er en god måte å få senket terskelen mellom FoU-miljøene og regionale industrivirksomheter, sier Einar Hjorthol, Styringsgruppeleder i nettverket. Automatiseringsnettverket er støttet av Innovasjon Norge, og har bidragsytere fra industri, FoU miljø og samarbeidsorganet Trondheimsregionen. Hjorthol som inntil nylig var daglig leder i industribedriften Microplast på Stjørdal er nå påtroppende dekan ved Avdeling for teknologi ved HiST. – I et stadig mer internasjonalt marked må våre bedrifter ha kontinuerlig fokus på mer effektive produksjonsmetoder. Her spiller regionens gode FoU miljø en viktig rolle, som leverandør av kompetanse i form av studenter på ulike nivåer og som tilbyder av praktisk orienterte forskere og undervisere som liker å jobbe tett på den regionale industrien.
 
Leder av Geminisenter for avansert robotikk ved NTNU og SINTEF, seniorforsker Ingrid Schjølberg, understreket for forsamlingen at det er mye å hente for virksomheter i samarbeid med FoU miljøene, både i form av hjelp til å utvikle nye løsninger, nettverk mot leverandører og kunder og ikke minst medfinansiering i utviklingsprosjekter. Gjort på riktig måte kan merkostnaden ved å koble inn FoU miljø dekkes av virkemiddelapparatet. Plussiden for bedrifter å få inn FoU aktører i prosjekter kan dermed bli stor. Tilstede var for eksempel varmeovnsprodusenten Glen Dimplex Nordic (tidl. Nobø) på Stjørdal. Bedriften har i en årrekke samarbeidet tett med SINTEF i utviklingen av sine produksjonslinjer, med det resultat at Stjørdalsbedriften vokser og er konkurransedyktig mot utsetting av produksjon til lavkostland. Les mer om hva Glen Dimplex har fått til med hjelp av midler fra Forskningsrådet i en egen artikkel på denne siden.
Pål Ystgaard SINTEF, Odd Garberg og Kåre Hallem, Hoff Sundnes
 

Opplæring og kurs

VG3 automatiseringMange bedrifter har stadige behov for å utdanne sine ansatte. Utviklingen i næringslivet gjør at dette er en nødvendighet, mange i nettverket etterspør mulighetene til.
Stjørdal Ressurs har de siste to vintrene kjørt et utdanningsløp som voksenopplæring i automatiseringsfaget, med avsluttende eksamen i mai 2011. De fleste av elevene har fagbrev og fagutdanning i andre fag, og ønsker å ta fagbrev som automatiker. Opplæringen har blitt gjennomført ved siden av full jobb, og bedriftene som er representert er Maskon, Spis Gilstad, Røra Bakeri og Norske Skog.