icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Intra

ABB poleringsrobotIntra er en produksjonsbedrift med stål som materiale, beliggende på Storsand i Malvik. Bedriften eies av Spanske Teka-GROUP, og produserer vasker og sanitærløsninger til vaskerom, kjøkken og bad. Kontinuerlig fokus på kvalitet og designutvikling gir stadige utfordringer innen automatisering, forteller teknisk sjef Olav Bjørngaard.

Bedriftsbesøk hos Kjeldsberg Kaffebrenneri

Maskin for automatisk fylling av kaffeposerKjeldsberg kaffebrenneri er en produksjonsbedrift lokalisert på Nedre Elvehavn i Trondheim. Produksjonen består i bearbeiding av kaffebønner, først med blanding og brenning, videre med kverning og pakking. Prosessene er automatiserte med utstyr fra forskjellige leverandører, forteller teknisk leder Kaffeposer på løpende båndTerje Skjærbusdal.