icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Gaute Næringsmiddelindustri

Gaute næringPakkemaskinsmiddelindustri er en prosessrelatert næringsmiddelprodusent på Heimdal. Bedriften har de siste ti årene modernisert betraktelig i automatisert utstyr, og fremstår i dag som en delautomatisert næringsmiddelfabrikk med produksjon av alt fra tørre bakevarer til ferdigsauser. Daglig leder Ole Refseth forteller at det er en bevist satsning som ligger bak investeringene, de har investert i utstyr med stor kapasitet og ønsker å stå klare når kundene kommer.

Bedriftsbesøk hos Trondhjems Eskefabrikk

Pakkmaskin for eskerTrondhjems Eskefabrikk er en moderne eskefabrikk lokalisert på Tiller utenfor Trondheim. Her er det investert kontinuerlig i moderne produksjonsutstyr, slik at fabrikken fremstår med effektive automatiseringsløsninger i en avansert prosess. Eskeproduksjonen er i hovedsak til næringsmiddelindustrien og foregår i tre trinn, trykking, stansing og liming.