icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Kjeldsberg Kaffebrenneri

Maskin for automatisk fylling av kaffeposerKjeldsberg kaffebrenneri er en produksjonsbedrift lokalisert på Nedre Elvehavn i Trondheim. Produksjonen består i bearbeiding av kaffebønner, først med blanding og brenning, videre med kverning og pakking. Prosessene er automatiserte med utstyr fra forskjellige leverandører, forteller teknisk leder Kaffeposer på løpende båndTerje Skjærbusdal.

Bedriftsbesøk hos Gaute Næringsmiddelindustri

Gaute næringPakkemaskinsmiddelindustri er en prosessrelatert næringsmiddelprodusent på Heimdal. Bedriften har de siste ti årene modernisert betraktelig i automatisert utstyr, og fremstår i dag som en delautomatisert næringsmiddelfabrikk med produksjon av alt fra tørre bakevarer til ferdigsauser. Daglig leder Ole Refseth forteller at det er en bevist satsning som ligger bak investeringene, de har investert i utstyr med stor kapasitet og ønsker å stå klare når kundene kommer.