icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Trondhjems Eskefabrikk

Pakkmaskin for eskerTrondhjems Eskefabrikk er en moderne eskefabrikk lokalisert på Tiller utenfor Trondheim. Her er det investert kontinuerlig i moderne produksjonsutstyr, slik at fabrikken fremstår med effektive automatiseringsløsninger i en avansert prosess. Eskeproduksjonen er i hovedsak til næringsmiddelindustrien og foregår i tre trinn, trykking, stansing og liming.

Bedriftsbesøk hos Røra Fabrikker

Juiceproduksjon hos Røra FabrikkerRøra Fabrikker er en saft, juice og syltetøyprodusent i Coop systemet. Bedriften har hatt stor utvikling de siste årene, og gjennomført ombygninger og utvidelser med høy automatiseringsgrad. For oss er det alfa omega å ha effektive løsninger og et bevisst automatiseringsfokus, sier teknisk sjef Leif Kummernes.