icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Røra Fabrikker

Juiceproduksjon hos Røra FabrikkerRøra Fabrikker er en saft, juice og syltetøyprodusent i Coop systemet. Bedriften har hatt stor utvikling de siste årene, og gjennomført ombygninger og utvidelser med høy automatiseringsgrad. For oss er det alfa omega å ha effektive løsninger og et bevisst automatiseringsfokus, sier teknisk sjef Leif Kummernes.
 

Bedriftsbesøk hos Industriverktøy

Motoman RobotcelleIndustriverktøy har en moderne produksjon av plastprodukter lokalisert i Leksvik. Fabrikken består av plaststøpemaskiner av forskjellig størrelse, levert av den Østerrikske maskinprodusenten Engel. ”Å bruke samme leverandør har mange fordeler” forteller avdelingsleder Torfinn Grøntvedt. Vi blir bedre kjent med maskinene og leverandøren, dette gir fordeler i både drift og vedlikehold, med blant annet deletilgang og support.