icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Industriverktøy

Motoman RobotcelleIndustriverktøy har en moderne produksjon av plastprodukter lokalisert i Leksvik. Fabrikken består av plaststøpemaskiner av forskjellig størrelse, levert av den Østerrikske maskinprodusenten Engel. ”Å bruke samme leverandør har mange fordeler” forteller avdelingsleder Torfinn Grøntvedt. Vi blir bedre kjent med maskinene og leverandøren, dette gir fordeler i både drift og vedlikehold, med blant annet deletilgang og support.
 

Med fokus på forskningsmidler hos Glen Dimplex

Sammenstilling av ovner hos Glen Dimplex
Bedriften Glen Dimplex Nordic utvikler, produserer og selger varmeovner, og har lange tradisjoner i egne lokaler på Stjørdal. De har over flere tiår hatt åpne dører til NTNU/Sintef miljøet, med studentbesøk og generelt gode relasjoner forteller en engasjert teknisk sjef, Tore Fløan.
Vi ble i 2004/5 utfordret av miljøet på et konkret brukerstyrt prosjekt. Vi så for oss noe i forhold til montasje og sammenstilling av ovner.