icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Med fokus på forskningsmidler hos Glen Dimplex

Sammenstilling av ovner hos Glen Dimplex
Bedriften Glen Dimplex Nordic utvikler, produserer og selger varmeovner, og har lange tradisjoner i egne lokaler på Stjørdal. De har over flere tiår hatt åpne dører til NTNU/Sintef miljøet, med studentbesøk og generelt gode relasjoner forteller en engasjert teknisk sjef, Tore Fløan.
Vi ble i 2004/5 utfordret av miljøet på et konkret brukerstyrt prosjekt. Vi så for oss noe i forhold til montasje og sammenstilling av ovner. 

Bedriftsbesøk hos Kjeldstad Trelast

OppmålingKjeldstad trelast AS er en komplett sagbruksbedrift som ligger i Selbu. De har over lang tid hatt målbevisst fokus på å høyne kvaliteten på egne produkter gjennom fokus på effektive og gode automatiserings- og logistikkløsninger.