icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Kjeldstad Trelast

OppmålingKjeldstad trelast AS er en komplett sagbruksbedrift som ligger i Selbu. De har over lang tid hatt målbevisst fokus på å høyne kvaliteten på egne produkter gjennom fokus på effektive og gode automatiserings- og logistikkløsninger.

Seminar hos Nortura

Nortura Malvik

Automatiseringsnettverket gjennomførte tirsdag 30. november et nytt fagseminar, denne gangen hos Norturas nye slakteri på Sveberg. Seminaret ble innledet av leder i styringsgruppa for Automatiseringsnettverket, Einar Hjorthol, på trivelige Svebergtunet. Omkring 40 deltakere fikk høre siste nytt om nettverket, status og planer videre. Norturas prosjektleder, Torgeir Salberg holdt så en innholdsrik presentasjon om Nortura og prosessen rundt etableringen av det moderne anlegget.