icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Seminar hos Nortura

Nortura Malvik

Automatiseringsnettverket gjennomførte tirsdag 30. november et nytt fagseminar, denne gangen hos Norturas nye slakteri på Sveberg. Seminaret ble innledet av leder i styringsgruppa for Automatiseringsnettverket, Einar Hjorthol, på trivelige Svebergtunet. Omkring 40 deltakere fikk høre siste nytt om nettverket, status og planer videre. Norturas prosjektleder, Torgeir Salberg holdt så en innholdsrik presentasjon om Nortura og prosessen rundt etableringen av det moderne anlegget.

Bedriftsbesøk hos Røra Bakeri AS

Røra Bakeri er et bakeri som produserer skjenning og flatbrød på løpende bånd. Anlegget er egenbygd og automatisert i flere ledd, slik at det dekker hele prosessen fra deig til ferdig pakkede produkter. ”Vi har lagt ned mye arbeid i å konstruere maskiner, men da får vi dem slik vi vil ha dem” forteller Odd Gunnar Moe. De bruker Siemens PLS til styring av anlegget, og er godt fornøyd med det systemet. De virker å være svært stabile samtidig som at vi er selvhjulpne ved programendringer og ombygninger.