icon gallery

Velkommen til Automatiseringsnettverket i Midt-Norge

Automatiseringsnettverket er en samarbeidsarena som skal bidra til å styrke midtnorsk industris konkurransekraft gjennom økt bruk av automatisering

Les mer om oss her

Bedriftsbesøk hos Røra Bakeri AS

Røra Bakeri er et bakeri som produserer skjenning og flatbrød på løpende bånd. Anlegget er egenbygd og automatisert i flere ledd, slik at det dekker hele prosessen fra deig til ferdig pakkede produkter. ”Vi har lagt ned mye arbeid i å konstruere maskiner, men da får vi dem slik vi vil ha dem” forteller Odd Gunnar Moe. De bruker Siemens PLS til styring av anlegget, og er godt fornøyd med det systemet. De virker å være svært stabile samtidig som at vi er selvhjulpne ved programendringer og ombygninger.

Besøk hos VisionTech

Norsk industri er avhengig av en høy grad av automatisering for å møte den økende konkurransen fra lavkostland. Dette betyr at man må tilstrebe kontinuerlige forbedringer av prosesser, drift og anlegg.
 
VisionTech er en bedrift som siden oppstarten i 2003 har etablert seg som en større leverandør innen industriell automatisering, hvor de har solid erfaring og kompetanse innen utvalgte bransje- og teknologiområder. Disse teknologiområdene omfatter elektro, automatisering og industriell IT. De har opparbeidet seg et sterkt kundegrunnlag som spenner fra industri til private og offentlige leverandører av infrastruktur. Automatiseringsnettverket i Midt-Norge tok en tur innom selskapet for å snakke om tjenestetilbud, strategi og automatisering.